Välj en sida

Välkommen tillbaka vänner. Vi hoppar rätt in i diskussionen som Johan och Victor gärna återkommer till angående sociala medier och den tråkiga ton som lätt kan infinna sig. Men samtalet handlar till största del om hur serier och filmer om robotar som får ett medvetande speglar våra värderingar.